اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 30500 کیلو گرام گاز مایع

bakhshi_admin
گاز

Publish Date

Closing Date

وزارت ارشاد حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک  30500 کیلو گرام گاز مایع جهت تسخین دفاتر برای سال 1401 هـ ش اشتراک نموده و آفر های سر بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه امارت اسلامی افغانستان سر از تاریخ نشر اعلان الی (21) روز تقویمی ارائه نمایند.

حصول شرطنامه از ادرس ذیل :

آمریت تدارکات ، وزارت ارشاد،حج و اوقاف، (شهرنو، کوچه اتصالات تعمیرادارات وزارت ارشاد،حج و اوقاف) در اوقات رسمیات، ذریعه سی دی، فلش به دست آورده زمان آفرگشایی مطابق به مندرجات صفحه دستورالعمل به داوطلبان شرطنامه میباشد. آفرها دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (70000 هفتاد هزار افغانی) به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی می باشد.

نوت : اگر کدام تفاوت میان متن شرطنامه و اعلان دعوت به داوطلبی موجود باشد، متن شرطنامه مدار اعتبار است

Payam-e-Haq MagazineShow more

More tenders

Wed, May 08 2024 9:57 AM
Background image

Invitation to Bid for the Project of Procurement of Two Types of Oil (Petrol and Diesel) Required for the First and Second Quarters ofYear 1403.

Invitation to Bid for the Project of Procurement of Two Types of Oil (Petrol and Diesel) Required for the First and Second Quarters of Year 1403.

Ministry of MOHIA invites all eligible . . .

Wed, May 08 2024 9:42 AM
Background image

Project Procurement of 25 sets of printed and unprinted stationery items

The Ministry of MOHIA invites all qualified volunteers to participate in the bidding process (Project: Procurement of 25 sets of printed and unprinted stationery items for the fiscal . . .

Sat, May 04 2024 3:17 PM
Background image

Invitation for participation in the volunteer project of drilling a deep well in the Hajj Zone Mazar Complex for the year 1403

Invitation for participation in the volunteer project of drilling a deep well in the Hajj Zone Mazar Complex for the year 1403
The Ministry of MOHIA invites all qualified volunteers to . . .

Back to tenders