اطلاعیه وزارت ارشاد، حج اوقاف

bakhshi_admin
اطلاعیه

ریاست تعلیمات دینی وزارت ارشاد، حج واوقاف برای سال تعلیمی (1401) انستیتوت تدریب ائمه با شرایط زیرمحصل میپذیرد

شرایط پذیرش :

-         تابعیت افغانی داشته باشد

-         داشتن سند فراغت صنف(12)یکی ازمدارس دینی

-         اصل اسناد تحصیلی و کاپی آنراباخود داشته باشد

-         اصل تذکره وکاپی آن با (6) قطعه عکس (3-4)

-         به هردو زبان (پشتو ودری ) آشنائی داشته باشد

-         سیرت وصورت متقاضی شایسته اهل علم باشد

امتیازات :

-         جدب فارغان با (80فیصد ) نمرات این انستیتوت به صنف سوم پوهنحی شرعیات پوهنتون های دولتی بعدازسپری نمودن امتحان اختصاصی

-         اولویت دهی برای فارغان این انستیتوت درمرشدین حجاج

-         اولویت دربخش کاری وزارت و گزینش دربست های امامت وخطابت

-         زمینه سازی آموزش زبان عربی بطوررایگان درانستیتوت

نوت : ثبت نام همه روز ه سر از نشر اعلان درتدریب ائمه،  واقع سرک میدان هوای جوارهوتل آریانا شماره های تماس  (0744435522- 0700991110)

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۱ - ۱۹:۲۳
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج اوقاف

 به اطلاع آن عده حجاج محترم ولایات که در ذیل ذکر گردیده است رسانیده می شود، جهت طی مراحل اسناد سفر و تنظیم در پرواز های دهم و یازدهم، از کابل به مدینه منوره لطف نموده به روز سه شنبه . . .

شنبه ۱۴۰۲/۲/۳۰ - ۱۰:۲۳
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

به نمایندگان محترم رسانه ها

وزارت ارشاد، حج و اوقاف در نظر دارد که محفلی را به مناسبت اولین پرواز انتقال حجاج به حرمین شریفین تدویر نماید.

بدین وسیله از همکاران رسانه‌ای ما صمیمانه . . .

جمعه ۱۴۰۲/۲/۲۹ - ۱۶:۲۵
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج اوقاف

 به اطلاع آن عده از حجاج محترم مرکز وولایات که در ذیل ذکر گردیده است رسانیده می شود، جهت طی مراحل اسناد سفر و تنظیم در پرواز های اول و دوم، از کابل به مدینه منوره لطف نموده به روز شنبه . . .

بازگشت به اطلاعیه ها