اطلاعیه وزارت ارشاد، حج اوقاف

bakhshi_admin
اطلاعیه

ریاست تعلیمات دینی وزارت ارشاد، حج واوقاف برای سال تعلیمی (1401) انستیتوت تدریب ائمه با شرایط زیرمحصل میپذیرد

شرایط پذیرش :

-         تابعیت افغانی داشته باشد

-         داشتن سند فراغت صنف(12)یکی ازمدارس دینی

-         اصل اسناد تحصیلی و کاپی آنراباخود داشته باشد

-         اصل تذکره وکاپی آن با (6) قطعه عکس (3-4)

-         به هردو زبان (پشتو ودری ) آشنائی داشته باشد

-         سیرت وصورت متقاضی شایسته اهل علم باشد

امتیازات :

-         جدب فارغان با (80فیصد ) نمرات این انستیتوت به صنف سوم پوهنحی شرعیات پوهنتون های دولتی بعدازسپری نمودن امتحان اختصاصی

-         اولویت دهی برای فارغان این انستیتوت درمرشدین حجاج

-         اولویت دربخش کاری وزارت و گزینش دربست های امامت وخطابت

-         زمینه سازی آموزش زبان عربی بطوررایگان درانستیتوت

نوت : ثبت نام همه روز ه سر از نشر اعلان درتدریب ائمه،  واقع سرک میدان هوای جوارهوتل آریانا شماره های تماس  (0744435522- 0700991110)

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۸ - ۱۰:۲۵
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

اطلاعیه وزارت ارشاد حج و اوقاف

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ - ۱۰:۱۸
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج اوقاف

ریاست تعلیمات دینی وزارت ارشاد، حج واوقاف برای سال تعلیمی (1401) انستیتوت تدریب ائمه با شرایط زیرمحصل میپذیرد

شرایط پذیرش :

-         تابعیت افغانی داشته باشد

-         داشتن سند . . .

بازگشت به اطلاعیه ها