گالری رسانه

د جګړې او سولې مهمو مسلو په اړه د حج او اوقافو سرپرست وزیر محمد قسیم حلیمي سره ځانګړې مرکه

مصاحبه اختصاصی محمد قاسم حلیمی سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف در مورد مسائل مهم جنگ و صلح

د پوهنتون او د هیواد د امنیتي ځواکونو په غمجنه پیښه کې ټپيانو ته د علماوو لخوا د وینې مرسته

اهدای خون توسط علماء به زخمیان حادثه المناک پوهنتون و نیروی امنیتی کشور

نشست خبری علماء در پیوند به حمله بالای پوهنتون کابل

د کابل پوهنتون د برید په تړاو د علماو مطبوعاتي کنفرانس

د عامی روغتیا او د ارښاد حج او اوقاف وزارتونو ګډه ناسته

کنفرانس مشترک وزارت های ارشاد، حج واوقاف و صحت عامه تحت عنوان ( د منبر او ډاکتر غږ) در جهت مبارزه جدی با ویروس کرونا

فضل الکریم سراجی رئیس انسجام امور مساجد وزارت ارشاد، حج و اوقاف راجع به ویروس کرونا

حجت الاسلام علی عطایی یکی از امامان معروف شهر کابل در رابطه به ویروس کرونا

مولوی عزیزالله مفلح خطیب مسجد جامع شیرشاسوری راجع به کرونا

دکتور امین الدین مظفری معین مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف پیرامون وقایه از ویروس کرونا

کنفرانس خبری وزارت ارشاد، حج و اوقاف در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت- مورخ ۲۰ حوت ۱۳۹۸

باز دید مسئولین بعثه مدینه منوره از کلینیک صحی حجاج

دیدار و ملاقات دکتور امین الدین مظفری معین مسلکی و رئیس بعثه مکه مکرمه با حجاج در عماره های زون اول

سخنرانی دکتور امین الدین مظفری معین مسلکی وزارت ارشاد حج واوقاف در جلسه ناظمین زون اول مکه مکرمه

Pagination