د وزارت مقام ، ریسانو او د تیلفون شمیری جدول

 

شماره

نوم

دنډه

تیلفون شمیره

1 شیخ الحدیث مولوی نور محمد ثاقب د ارشاد حج او اوقافو وزیر  0202203547
2 شیخ الحدیث مولوی زر محمد  د مسلکی مرستیال 0776615433
3 مولوی عارف الله عارف  د اداری او مالی مرستیال 0202201337
4 مولوی شیخ عزیز الرحمن منصور د عرفان او اسلامی اماکنو مرستیال  0700299787
5 مفتی عبدالله اعزام  د دفتر مقام ږیس 0780695003
6 مولوی عبدالولی حقانی  د اداری او مالی عمومی ریس  0766662348
7 مولوی محمد نبی محمدی  د جماتونو د انسجام عمومی ریس 0202203178
8 مولوی عطا الله خادم د حج عمومی ریس  0745427100 / 0703701667
9 فیض محمد مختار د حج فرضی ریس 0744089282
10 مولوی حمدالله اخند زاده  د اوقافو عمومی ریس  077897573
11 نورالله غفوری  د مرکزی اوقافو ریس  0708002471
12 مولوی عبدالباقی اخند زاده  د تدارکات ریس  0705381656
13 قاری عبدالغفار ثاقب د قاریانو امور ریس  071111234
14 مولوی حافظ قطب عالم  د عمری او زیاراتو ریس 0796727942
15 مولوی محمد افضل کرامت اخند زاده  د عرفان او دینی اماکنو د انسجام ریس  0767483224
16 قاری محمد اشرف حقانی  د دینی تعلیماتو او تدریب ایمی ریس  0787523104
17 مفتی هدایت الله ولید د تدقیق او اسلامی مطالعاتو ریس  0730683400
18 محمد آصف مصباح د حسینیو ریس  0744487828
19 فضل محمد حسینی  د اطلاعاتو او عامه پوهاوی ریس 0797305757
20 شیخ سید رحمن بغلانی  د ارشاد او دعوت ریس  0775830465
21 مولوی حبیب الله خالد  د نظارت او ارزیابیو ریس  0772504026
22 مولوی عبدالصبور قاروق د پروژو او برنامو ریس  0706835904
23 احمد شکیب شمس  د تکنالوژی او معلوماتی آمر 0747331000