افیسر پلان طرح پروژه ها از پروژه NTA

bakhshi_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۲ - ۱۱:۳۱
NTA

Publish Date

Closing Date

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد ، یک بست افیسر پلان طرح پروژه ها از پروژه NTA مربوط این وزارت از تاریخ 2/4/1399 الی 12/4/1399 در معرض اعلان کارمندیابی گذاشته میشود.

علاقه مندان میتوانند فورم های کاریابی شانرا از ریاست منابع بشری وزارت ارشاد حج و اوقاف جوار حوزه دهم امنیتی شهر نو کابل در یافت نموده بعد از خانه پوری دوباره تسلیم نمایند.

Documents

NTA

Related VacanciesShow all

Back to vacancies