بستهای (7و8)

bakhshi_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۱۱:۲۷
امربر

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد به سیستم جدید رتب و معاش بست کمبود ذیل 

امربر مدیریت دوایر مسابقات ریاست امور قرا بست 8 یک بست

متولی زیارت تمیم صاحب ریاست اوقاف بست 8 یک بست

امر بر مدیریت عمومی اوقاف ریاست اوقاف بست 8 یک بست

منقبت خوان ریاست حسینیه ها بست 8 یک بست

امربر آمریت تحلیل و توسعه علمی ریاست مجمع علمی بست 8 یک بست

Documents

mtw_aly.doc
amrbr.doc
mtmd_ktabkhanh.doc

Related VacanciesShow all

Back to vacancies