بستهای (7و8)

bakhshi_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۱۱:۲۷
امربر

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد به سیستم جدید رتب و معاش بست کمبود ذیل 

امربر مدیریت دوایر مسابقات ریاست امور قرا بست 8 یک بست

متولی زیارت تمیم صاحب ریاست اوقاف بست 8 یک بست

امر بر مدیریت عمومی اوقاف ریاست اوقاف بست 8 یک بست

منقبت خوان ریاست حسینیه ها بست 8 یک بست

امربر آمریت تحلیل و توسعه علمی ریاست مجمع علمی بست 8 یک بست

بنا علاقمندان میتوانند فورم های درخواستی را از تاریخ صدور مکتوب هذا الی مدت ده یوم کاری از موظفین استخدام ریاست منابع بشری اخذ نموده در صورت ضرورت به شماره تیلفون 0700261013 معلومات حاصل نمایند

 

Documents

mtw_aly.doc
amrbr.doc
mtmd_ktabkhanh.doc

Related VacanciesShow all

Back to vacancies