بست های (7 و8)

bakhshi_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۱۱:۵۰
تصویر

Publish Date

Closing Date

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب و معاش بست های 

معتمد کتابخانه ریاست اطلاعات وارتباط عماه بست 7 یک بست

آشپزکودکستان ریاست اداری ومالی بست 7 یک بست

دریور معین مسلکی ریاست دفتر بست 7 یک بست

کمپیوتر کار آمریت اسناد و ارتباط ریاست دفتر بست 7 یک بست

دریور تعقیبی مقام وزارت ریاست دفتر بست 7 یک بست

Documents

لایحه وظایف
لایحه وظایف
لایحه وظایف
لایحه وظایف

Related VacanciesShow all

Back to vacancies