بست های (7 و8)

bakhshi_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۱۱:۵۰
تصویر

Publish Date

Closing Date

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب و معاش بست های 

معتمد کتابخانه ریاست اطلاعات وارتباط عماه بست 7 یک بست

آشپزکودکستان ریاست اداری ومالی بست 7 یک بست

دریور معین مسلکی ریاست دفتر بست 7 یک بست

کمپیوتر کار آمریت اسناد و ارتباط ریاست دفتر بست 7 یک بست

دریور تعقیبی مقام وزارت ریاست دفتر بست 7 یک بست

بنا علاقمندان میتوانند فورم های درخواستی را از تاریخ صدور مکتوب هذا الی مدت ده یوم کاری از موظفین استخدام منابع بشری اخذ نموده در صورت ضرورت به شماره تیلفون 0700261013 تماس گرفته معلومات حاصل نماید

Documents

لایحه وظایف
لایحه وظایف
لایحه وظایف
لایحه وظایف

Related VacanciesShow all

Back to vacancies