دست نویس قران کریم توسط یکتن از خواهران

bakhshi_admin
Thu, Feb 13 2020 4:13 PM
دست نویس قرانکریم

قرآن کریم توسط یکتن از خواهران مسلمان دست نویس شد رهبری وزارت ارشاد، حج واوقاف از زحمات لیما بنت عبدالحکیم یکتن از محصلین پوهنتون استقامت که مصحف قرآنکریم راباخط زرین نوشته است تقدیر نمود. این محفل امروز در دفتر معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف برگزار گردید که در آن استادتاج محمد" مجاهد" معین اداری ومالی، عده ازهیئت رهبری وزارت و اولیای موصوفه حاضر بودند. ابتدا دکتورامین الدین "مظفری" صحبت نموده ضمن قدردانی از تلاش و زحمت موصوفه افزود: یکی ازویژه گی های قرآنکریم این است که کسی را دوست داشته باشد برای آن شخص افتخار می بخشد که خوشبختانه این فضیلت امروز نصیب خواهر ما گردیدده است و این افتخار برمی گردد به فامیل موصوفه، استادان و مسؤلین پوهنتون استقامت. بعدا استاد تاج محمد "مجاهد" معین اداری ومالی صحبت نموده اززحمات دوشیزه لیما قدردانی نموده افزودند : این کارساده وآسان نیست، خواهرما با عشق وعلاقه توانست قرآنکریم رابا دست و خط زرین بنویسد که جای افتخاربرای فامیل و جامعه ماست در اخیر خواهر لیما صحبت نموده گفت : ازکودکی به قرآن خواندن علاقه داشتم و به توفیق الله متعال توانستم درمدت دو سال قرانکریم را با دست بنویسم . دراخیرمحفل تقدیرنامه و تحایف که ازطرف وزارت تهیه شده بود توسط معین صاحبان به موصوفه اهداء گردید

Latest news

Mon, Jun 27 2016 3:31 PM
Background image

Signing memorandum of cooperation between Ministry of Hajj, and Religious Affairs and the Ministry of Education

Memorandum on removing illiteracy between ministry of Hajj and religious Affairs and ministry education was signedby Excellency Faiz Mohammad Osmani Minister of Hajj and Religious. . .

Sun, Jun 05 2016 10:32 AM
Background image

The first registration and organization center of hajj affairs (Integrated pilgrims central zone) in Kabul, inaugurates

The first Hajj Operation registration center(integrated pilgrims central zone) was inaugurated in a special ceremony in the presence of His Excellency Chief Executive of the Islamic. . .

Sat, Jun 04 2016 3:26 PM
Background image

Distributionof mosques prayer carpetbegin, in cooperation with the Embassy of Saudi Arabia in Afghanistan

Distribution of 190000 meter prayer carpet which cost two million dollars, for mosques of center and provinces in the country from the aids of friend and brother country SaudiArabia. . .

BACK TO NEWS