اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

bakhshi_admin
نن

قراراست مسابقه بین المللی دربخش های حفظ کامل باقرائت عشره وقرائت قرآنکریم به روایت حفص ازطبقه ذکوردرماه اپریل 2020 درکشورکویت برگزارگردد، که بدین ملحوظ خواهان شرکت حفاظ وقراء دربخش های ذیل گردیده اند:

فرع اول :

  1. حافظ کامل قرآنکریم باقراءات عشره به طریق ( شاطبیه والدره ) سن کاندیددربخش ذکرشده از18 سال کمترواز40 سال بیشتر نباشد.

فرع دوم :

  1. تلاوت وترتیل قرآنکریم به روایت حفص سن کاندید دربخش ذکر شده از18 سال کمترواز45 سال بیشترنباشد.

فرع سوم:

  1. حافظ کامل قرآنکریم مع تجویدبه روایت حفص سن کاندید دربخش ذکرشده از8 سال کمتر واز12 سال بیشترنباشد.

بناءً ازعموم حفاظ وقراء که واجد شرایط باشند وسن شان الی برگزاری مسابقه که درشرایط ذکرشده تجاوز ننماید میتوانندغرض سپری نمودن امتحان ابتدائی شرکت درمسابقه فوق الذکر بروزپنجشنبه مورخ 5/10/1398 ساعت 9:00 قبل ازظهر به مقرریاست امورقراء واقع شهر نو باداشتن تذکره تابعیت حاضرگردیده تااجراات که درنظر است عملی گردد.

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۰:۰
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

به اطلاع آنعده از علمای کرام مرکزو ولایات که واجد شرایط ذیل باشند :

1- دارای سندتحصیلی حد اقل فوق بکلوریا درعلوم دینی باشد

2- امام ویا مدرس برحال باشد

3- سن شان بین (30) الی (60) . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۹:۵۹
Background image

پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سال تمام  برای  سال 1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سال تمام  برای  سال 1399 ، . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۹:۳۶
Background image

پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سال تمام  برای  سال 1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سال تمام  برای  سال 1399 ، . . .

بازگشت به اطلاعیه ها