اطلاعیه پرواز دوم و سوم

bakhshi_admin
پرواز دوم وسوم

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پروازی شان از شماره (318 ) الی (1030) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز های دوم و سوم زون مرکز بوده لطف نموده به ترتیب ذیل به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تپه مرنجان واقع چهار راهی ملی بس مکروریان کهنه موقعیت دارد ، با اصل آویز تحویلی قسط دوم و سند نوبت خویش همراه با وسایل سفر حج تشریف آورند تا واکسین های ایشان تطبیق و در پرواز معینه به سوی حرمین شریفین تنظیم گردند.

  1. پرواز دوم از شماره (318) الی ( 665) یوم پنجشنبه مورخ 20 سرطان ساعت (4 عصر) وقت حضور در مجتمع.
  2. پرواز سوم از شماره ( 666 ) الی (1030 ) تاریخ 20 سرطان ساعت (4 عصر) وقت حضور در مجتمع.

پرواز های حجاج محترم اهل تشیع و ولسوالی های ولایت کابل طبق برنامه از قبل تنظیم شده بعداً اعلان میگردد.

از حجاج محترم تقاضا به عمل میاید تا نوبت را جدا رعایت نموده باعث ایجاد بی نظمی و سبب سکتگی در تنظیم کار ها نگردند، در غیر آن مسئولیت بعدی متوجه خودشان خواهد بود.

قابل یاد آوری است که داخل شدن اشخاص معیتی به محل مجتمع جداً ممنوع میباشد.

Documents

parwaz_2.pdf
parwaz_3.pdf

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۹:۲۴
Background image

اطلاعیه پرواز های سیزدهم ، چهاردهم و پانزدهم

به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت خوست  رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز شماره سیزدهم و چهاردهم زون مرکز بوده لطف نموده شب چهار شنبه ساعت یک بجه شب به تاریخ 26 سرطان سالجاری  وهمچنان به . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۹:۲۷
Background image

اطلاعیه پرواز یازدهم و دوازدهم

به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت میدان لوگر رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز شماره یازدهم زون مرکز بوده لطف نموده بتاریخ 25 سرطان سالجاری وهمچنان به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت کاپیسا . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۲ - ۱۸:۴۲
Background image

اطلاعیه پرواز نهم و دهم

به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت میدان وردک رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز های شماره نهم و دهم زون مرکز بوده لطف نموده بتاریخ 23 سرطان سالجاری ساعت 11:30 شب و همچنان به اطلاع حجاج . . .

بازگشت به اطلاعیه ها