اطلاعیه پرواز دوم و سوم

bakhshi_admin
پرواز دوم وسوم

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پروازی شان از شماره (318 ) الی (1030) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز های دوم و سوم زون مرکز بوده لطف نموده به ترتیب ذیل به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تپه مرنجان واقع چهار راهی ملی بس مکروریان کهنه موقعیت دارد ، با اصل آویز تحویلی قسط دوم و سند نوبت خویش همراه با وسایل سفر حج تشریف آورند تا واکسین های ایشان تطبیق و در پرواز معینه به سوی حرمین شریفین تنظیم گردند.

  1. پرواز دوم از شماره (318) الی ( 665) یوم پنجشنبه مورخ 20 سرطان ساعت (4 عصر) وقت حضور در مجتمع.
  2. پرواز سوم از شماره ( 666 ) الی (1030 ) تاریخ 20 سرطان ساعت (4 عصر) وقت حضور در مجتمع.

پرواز های حجاج محترم اهل تشیع و ولسوالی های ولایت کابل طبق برنامه از قبل تنظیم شده بعداً اعلان میگردد.

از حجاج محترم تقاضا به عمل میاید تا نوبت را جدا رعایت نموده باعث ایجاد بی نظمی و سبب سکتگی در تنظیم کار ها نگردند، در غیر آن مسئولیت بعدی متوجه خودشان خواهد بود.

قابل یاد آوری است که داخل شدن اشخاص معیتی به محل مجتمع جداً ممنوع میباشد.

Documents

parwaz_2.pdf
parwaz_3.pdf

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۹:۳۶
Background image

اطلاعیه ‍پرواز چهل وششم

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره 6705 الی 6795  بوده باشد و همچنان حجاج محترم که قبلا به اساس نوبت درپروازهای مرکزتنظیم اما در تاریخ های معینه حاضر . . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۱۲:۳۹
Background image

اطلاعیه پرواز چهل و پنجم

به اطلاع آنعده حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره (6498 ) الی (6704 ) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز (45) زون مرکز بوده لطف نموده به روز شنبه مورخ 12 . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۰ - ۱۵:۱۶
Background image

اطلاعیه پرواز چهل و چهارم

به اطلاع آنعده حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره (6253 ) الی (6497 ) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز (44 ) زون مرکز بوده ، لطفاً به روز جمعه مورخ (11 . . .

بازگشت به اطلاعیه ها