اطلاعیه پرواز چهارم و پنجم

bakhshi_admin
پرواز چهارم و پنجم

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پروازی شان از شماره (1031) الی (1785 ) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز های چهارم و پنجم زون مرکز بوده لطف نموده در اوقات ذیل به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تپه مرنجان واقع چهار راهی ملی بس مکروریان کهنه موقعیت دارد ، با اصل اویز تحویلی قسط دوم وسند نوبت خویش همراه با وسایل سفر حج تشریف آورند تا واکسین های ایشان تطبیق و در پرواز معینه به سوی حرمین شریفین تنظیم گردند:

1-پرواز چهارم از شماره (1031 ) الی (1396) یوم پنجشنبه مورخ 20 سرطان ساعت (دوازده شب ) در مجتمع حجاج.

2-پرواز پنجم از شماره (1397 ) الی ( 1785 ) یوم جمعه تاریخ 21 سرطان ساعت (4عصر) در مجتمع حجاج حاضر باشند.

پرواز های حجاج محترم اهل تشیع و ولسوالی های ولایت کابل طبق برنامه از قبل تنظیم شده بعداً اعلان میگردد.

از حجاج محترم تقاضا به عمل میاید تا نوبت را جداً رعایت نموده باعث ایجاد بی نظمی و سبب سکتگی در تنظیم کار ها نگردند ، در غیر ان مسئولیت بعدی متوجه خودشان خواهد بود.

قابل یاد آوریست که داخل شدن اشخاص معیتی به محل مجتمع جداً ممنوع میباشد.

Documents

parwaz_5.pdf
parwaz_4.pdf

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۹:۲۴
Background image

اطلاعیه پرواز های سیزدهم ، چهاردهم و پانزدهم

به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت خوست  رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز شماره سیزدهم و چهاردهم زون مرکز بوده لطف نموده شب چهار شنبه ساعت یک بجه شب به تاریخ 26 سرطان سالجاری  وهمچنان به . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۹:۲۷
Background image

اطلاعیه پرواز یازدهم و دوازدهم

به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت میدان لوگر رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز شماره یازدهم زون مرکز بوده لطف نموده بتاریخ 25 سرطان سالجاری وهمچنان به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت کاپیسا . . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۲ - ۱۸:۴۲
Background image

اطلاعیه پرواز نهم و دهم

به اطلاع تمام حجاج محترم ولایت میدان وردک رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز های شماره نهم و دهم زون مرکز بوده لطف نموده بتاریخ 23 سرطان سالجاری ساعت 11:30 شب و همچنان به اطلاع حجاج . . .

بازگشت به اطلاعیه ها