اطلاعیه پرواز چهارم و پنجم

bakhshi_admin
پرواز چهارم و پنجم

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پروازی شان از شماره (1031) الی (1785 ) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز های چهارم و پنجم زون مرکز بوده لطف نموده در اوقات ذیل به مجتمع حجاج زون مرکز که در دامنه تپه مرنجان واقع چهار راهی ملی بس مکروریان کهنه موقعیت دارد ، با اصل اویز تحویلی قسط دوم وسند نوبت خویش همراه با وسایل سفر حج تشریف آورند تا واکسین های ایشان تطبیق و در پرواز معینه به سوی حرمین شریفین تنظیم گردند:

1-پرواز چهارم از شماره (1031 ) الی (1396) یوم پنجشنبه مورخ 20 سرطان ساعت (دوازده شب ) در مجتمع حجاج.

2-پرواز پنجم از شماره (1397 ) الی ( 1785 ) یوم جمعه تاریخ 21 سرطان ساعت (4عصر) در مجتمع حجاج حاضر باشند.

پرواز های حجاج محترم اهل تشیع و ولسوالی های ولایت کابل طبق برنامه از قبل تنظیم شده بعداً اعلان میگردد.

از حجاج محترم تقاضا به عمل میاید تا نوبت را جداً رعایت نموده باعث ایجاد بی نظمی و سبب سکتگی در تنظیم کار ها نگردند ، در غیر ان مسئولیت بعدی متوجه خودشان خواهد بود.

قابل یاد آوریست که داخل شدن اشخاص معیتی به محل مجتمع جداً ممنوع میباشد.

Documents

parwaz_5.pdf
parwaz_4.pdf

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۴ - ۹:۳۶
Background image

اطلاعیه ‍پرواز چهل وششم

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره 6705 الی 6795  بوده باشد و همچنان حجاج محترم که قبلا به اساس نوبت درپروازهای مرکزتنظیم اما در تاریخ های معینه حاضر . . .

شنبه ۱۳۹۸/۵/۱۲ - ۱۲:۳۹
Background image

اطلاعیه پرواز چهل و پنجم

به اطلاع آنعده حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره (6498 ) الی (6704 ) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز (45) زون مرکز بوده لطف نموده به روز شنبه مورخ 12 . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۰ - ۱۵:۱۶
Background image

اطلاعیه پرواز چهل و چهارم

به اطلاع آنعده حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره (6253 ) الی (6497 ) میباشد رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز (44 ) زون مرکز بوده ، لطفاً به روز جمعه مورخ (11 . . .

بازگشت به اطلاعیه ها