بست های کمبود متخصصین

bakhshi_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۰ - ۱۱:۵۴
متخصصین

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه آزاد  به تعداد (11)  بست متخصصین درمرکز وزارت از تاریخ 1399/7/20 الی1399/7/28  در معرض کارمند یابی گذاشته میشود

شماره عنوان بست ریاست مربوطه گرید اعلان لایحه وظایف کود بست
1 تیم لیدر یا مسئول تیم تخنیکی معینیت پالیسی و پلان  A بار اول  لایحه وظایف  0
2 متخصص اعتدال // إB // لایحه وظایف  0
3 متخصص اقامه دعوای حقوقی // B // لایحه وظایف  0
4 متخصص امورقضائی مدنی // B // لایحه وظایف  0
5 متخصص انکشاف پلان های تجارتی // B // لایحه وظایف  0
6 متخصص انکشاف نصاب تعلیمی و آموزشی // B // لایحه وظایف  0
7 متخصص پالیسی وپلان // B // لایحه وظایف  0
8 متخصص دیزاین پروسه ها و سیستم ها // B // لایحه وظایف  0
9 متخصص مدیریت تغیر // B // لایحه وظایف  0
10 متخصص منابع بشری // B // لایحه وظایف  0
11 مدیراداری تیم // C // لایحه وظایف  0

درصورت ضرورت به شماره تیلفون 0744261342 به تماس شده حل مطلب نموده اسناد مورد ضرورت  را به ایمل زیر ارسال نماید

HR@mohia.gov.af

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies