بست های (۳ و ۴ )

bakhshi_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲ - ۹:۳۵
بست های 3 و 4

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه آزاد  به تعداد (4)  بست  درمرکز وزارت از تاریخ 1400/3/11 الی1400/3/22  در معرض کارمند یابی گذاشته میشود

شماره عنوان بست ریاست مربوطه بست لایحه وظایف کود بست
1 آمریت طریقت  ریاست عرفان 3 لایحه وظایف  0
2 فارمسست ریاست حج ریاست حج فرضی 4 لایحه وظایف  0
3 مدیر عمومی خدمات صحی حج // 4 لایحه وظایف  0
4 مدیر عمومی حسینیه ها  ریاست حسینیه ها  4 لایحه وظایف  0

درصورت ضرورت به شماره تیلفون 0744261342 به تماس شده حل مطلب نموده اسناد مورد ضرورت  را به ایمل زیر ارسال نماید

HR@mohia.gov.af

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies