اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

bakhshi_admin
اطلاعیه

ثبت نام جدیدالشمولان انستیتوت تدریب ائمه وخطباء برای دورسوم سال تعلیمی وتحصیلی 1399 جریان دارد بناء علاقمندان وشایقین علم ودانش با شرایط ذیل مراجعه نمایند :

شرایط پذیرش :

 1. داشتن سند فراغت صنف 12 یکی ازمدارس
 2. اصل اسناد تحصیلی و کاپی آنراباخود داشته باشد .
 3. اصل تذکره وکاپی آن باشش قطعه عکس ¾

ویژه گی های انستیتوت تدریب ائمه وخطباء‌

 1. تدریس به زبان عربی
 2. محیط مناسب اکادمیک
 3. آموزش کمپیوترو مکتبه شامله
 4. تدریس درچهارسمسترطور رایگان

امتیازات :

 1. جذب فارغان با 80% نمرات این انستیتوت به صنف سوم پوهنحی شرعیات پوهنتون های دولتی بعد ازسپری نمودن امتحان اختصاصی
 2. اولویت دهی برای فارغان این انستیتوت درمرشدین حجاج
 3. زمینه سازی آموزش زبان عربی به طور رایگان درانستیتوت
 4. اولویت دربخش کاری وزارت و گزینش دربستهای امامت و خطابت

علاقمندان میتوانند به آدرس ذیل غرض ثبت نام مراجعه نمایند :

آدرس :کابل افغانستان ، تدریب ائمه وخطباء ، سرک چهارم انصاری جوارشفاخانه بلاسم خانه (5)

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۴:۱
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف


در رابطه به توزیع اجازه نامه عمره و زیارات برای شرکت های سیاحتی و زیارتی واجد شرایط

تنظیم امور مربوط به عمره و زیارات که اموردینی – عبادتی هستند از جمله وظایف و عرصه های کاری وزارت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷ - ۱۶:۳۱
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

 هیئت رهبری وزارت ارشاد، حج واوقاف با هماهنگی مشترک معینیت محترم تعلیمات اسلامی وزارت معارف جهت ارتقای ظرفیت مسلکی وتخصصی قراء کشور، معهد عالی قرائت را تأسیس نموده وفارغان صنوف دوازدهم . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۱۱:۳
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

ثبت نام جدیدالشمولان انستیتوت تدریب ائمه وخطباء برای دورسوم سال تعلیمی وتحصیلی 1399 جریان دارد بناء علاقمندان وشایقین علم ودانش با شرایط ذیل مراجعه نمایند :

شرایط پذیرش :

 1. داشتن سند . . .

بازگشت به اطلاعیه ها