اطلاعیه ‍پرواز چهل وششم

bakhshi_admin
46

به اطلاع حجاج محترم نواحی شهر کابل که شماره های پرواز شان از شماره 6705 الی 6795  بوده باشد و همچنان حجاج محترم که قبلا به اساس نوبت درپروازهای مرکزتنظیم اما در تاریخ های معینه حاضر نگردیده بودند رسانیده میشود که ایشان شامل پرواز 46 و اخیر زون مرکز بوده لطفا به روز دوشنبه مورخ 14 اسد سالجاری به ساعت 7 صبح به مجتمع حجاج زون مرکزکه در دامنه تپه مرنجان چهارراهی ملی بس مکروریان کهنه موقعیت دارد با اصل اویز تحویلی قسط دوم و سند نوبت خویش همرا با وسایل سفر حج تشریف آورند تا واکسین های ایشان تطبیق ودر پرواز معینه به سوی حرمین الشریفین تنظیم گردند.

قابل ذکر است اشخاصیکه در تاریخ فوق الذکر مراجعه نمی نمایند ، غیر حاضر محسوب شده انگاه حق شکایت را نخواهند داشت.

 

Documents

prwaz_46_bdwn_shmarh.pdf

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۰:۰
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

به اطلاع آنعده از علمای کرام مرکزو ولایات که واجد شرایط ذیل باشند :

1- دارای سندتحصیلی حد اقل فوق بکلوریا درعلوم دینی باشد

2- امام ویا مدرس برحال باشد

3- سن شان بین (30) الی (60) . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۹:۵۹
Background image

پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سال تمام  برای  سال 1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سال تمام  برای  سال 1399 ، . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۹:۳۶
Background image

پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سال تمام  برای  سال 1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سال تمام  برای  سال 1399 ، . . .

بازگشت به اطلاعیه ها