بست های حمایوی

bakhshi_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۱۲:۳۶
بست های حمایوی

Publish Date

Closing Date

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه آزاد  به تعداد (4)  بست حمایوی درمرکز وزارت از تاریخ 1400/5/6 الی1400/5/17  در معرض کارمند یابی گذاشته میشود

شماره عنوان بست ریاست مربوطه بست لایحه وظایف کود بست
1 آمریت سیستم های معلوماتی ریاست پروژه ها 3 لایحه وظایف  0
2 کارشناس انکشاف دهنده سیستم ریاست پروژه ها 4 لایحه وظایف  0
3 کارشناس اطلاع رسانی ریاست اطلاعات وآگاهی عماه 4 لایحه وظایف  0
4 کارشناس روابط خارجه وتدویر سمینار ها ریاست اعتدال 4 لایحه وظایف  0

درصورت ضرورت به شماره تیلفون 0744261342 به تماس شده حل مطلب نموده اسناد مورد ضرورت  را به ایمل زیر ارسال نماید

HR@mohia.gov.af

Documents

بست های حمایوی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies