زنده گی نامه مختصر محترم محمدقاسم"حلیمی" وزیر ارشاد حج و اوقاف

 

                        بیوگرافی وزیر

 

اوایل زنده‌گی

محمد قاسم حلیمی در یک خانوادۀ متدین درسال 1352هـ.ش در ولسوالی خروار ولایت لوگر به دنیا آمده است، موصوف اوایل زنده‌گی خود را در ولایت لوگر سپری نموده و تعلیمات ابتدائیه را در داخل کشور و دوره ثانوی را درسال (1991) در پاکستان به پایان رسانیده است.

گذشتۀ تحصیلی

-  درحال حاضر در جریان دوره ماستری، در پوهنتون قاهره - مصر می باشد.

-  دوره لیسانس را قبلاً در پوهنتون الأزهر- رشته شرعیات وحقوق به اتمام رسانیده است.     

تجربه‌های کاری

آقای حلیمی بنابر استعداد داشتن برنامه و پشت کاردر مواقف مهم دولتی در پست های ذیل ایفای وظیفه نموده است:

-  مدیر تدقیق و مطالعات وزارت امور خارجه.

-  رییس نماینده‌گی وزارت امور خارجه در مزار شریف.

- معاون تشریفات وزارت امور خارجه.

-  رییس عمومی تفتیش قضائی ستره محکمه.

- رییس عمومی مراقبت و کنترول قضائی ستره محکمه.
-  رییس عمومی مالی و اداری ستره محکمه.

-  استاد ستاژ قضائی.

-  مشاور ارشد مقام محترم وزارت معارف.

-  مشاور سیاسی شوری عالی صلح.

- مشاور حقوقی مؤسسه بنیاد آسیا.

- عضو و سخنگوی شوری سرتاسری علمای افغانستان.

-  رییس بنیاد اصلاحِ قباء.

-  رییس امور دینی دفتر شوری امنیت ملی ج.ا.ا و عضو اجرائیه شوری عالی ج.ا.ا.

-  بحیث معین مسلکی وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان

تقدیرنامه‌ها

درجریان اجرای وظایف موصوف حایز تقدیر نامه ها و مدال ذیل گردیده است:

 - تقدیر نامۀ درجه اول و دو تقدیر نامۀ درجه دوم، ریاست تفتیش

-  تقدیر نامۀ درجه اول و تقدیر نامۀ درجه دوم، ریاست امور مالی و اداری ستره محکمه.

 - مدال عالی دولتی میرمسجدی ‌خان در امور مالی و اداری و مبارزه با فساد اداری، مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.

-  تقدیر نامۀ بین المللی، ایشا فوندیشن.

مهارت های لسانی

پشتو، دری، عربی و انگلیسی