خطبه ها

شماره عنوان خطبه فایل مورد نیاز ملاحظات
1 اهمیت محیط زیست سالم و جلوگیری از آلودگی هوا فایل  
2 دزدی ، قتل و اختطاف مردم بیگناه جنایت و وحشت است فایل  
3 تحکیم نظام و حفظ وحدت ملی  فایل  
4 اهتمام و توجه به محیط زیست سالم و پاک فایل  
5 فساد اداری و سیاسی از منظر دین و شریعت فایل  
6 داشتن اخلاق قرانی زیور مسلمان و تکمیل کننده شخصیت اوست فایل  
7 محیط زیست سالم و آب پاک فایل  
8 جایگاه معلم در تربیت نسل بشری  فایل  
9 حقوق والدین از منظر دین مبین اسلام فایل  
10 الگوگیری از سیرت پیغمبر اسلام  فایل  
11 میلاد با سعادت منجی بشریت پیام آور صلح وصفا فایل  
12 حجاب زیور مسلمان و تضمین کننده کرامت انسانی فایل  
13 اسلام تضمین کننده صحت برای بشریت است فایل  
14 ضرورت به صلح و مصالحه در شرایط فعلی کشور فایل  
15 توصیه فقهاء جهت مصئونیت ازمرض ویروس کرونا  فایل  
16      
17