همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۸/۱/۱۰ - ۹:۱۱
Background image

کارشناس آمریت تدقیق اصول دین

عنوان وظیفه  :  کارشناس 

وزارت و یا اداره:ارشاد حج و اوقاف

موقعیت : کابل

بخش: آمریت تدقیق اصول دین/ ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسلامی/ معینیت مسلکی                                  . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ - ۱۰:۵۹

کابل

Background image

مدیر عمومی هماهنگی شرکتها و قرار داد های حج

عنوان وظیفه  : مدیرعمومی هماهنکی شرکت ها و قراردادها حج

 وزارت ارشا د ،حج واوقا ف

موقعیت : کابل

 ریاست امورحج  

بست : 4

تعداد بست : 1

 

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ - ۱۰:۵۲

کابل

Background image

آموزگار تدریب ائمه

عنوان وظیفه  :  آموزگار  تدریب آیمه  

وزارت و یا اداره:ارشاد حج و اوقاف

موقعیت : کابل

بخش: ریاست تعلیمات علوم دینی و تدریب ایمه/ معینیت مسلکی                                       

. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ - ۱۰:۴۴

کابل

Background image

کارشناس اصلاح عامه و تقریب مذاهب

عنوان وظیفه : کارشناس اصلاح افکار عامه و تقریب مذاهب.

وزارت ارشاد،حج واوقاف

موقعیت : کابل

ریاست مرکز اعتدال /معینیت مسلکی

بست: 4

تعداد بست : 1

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ - ۱۰:۳۴

کابل

Background image

فارمسست

عنوان وظیفه     : فارمسست

وزارت ارشاد، حج و اوقاف

ریاست عمومی حج، عمره و زیارات

بست            4

تعداد بست :1

 

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ - ۱۰:۷

کابل

Background image

آمریت تکنالوژی معلوماتی

 

عنوان بست :  آمر تکنالوژی معلوماتی

وزارت ارشاد حج و اوقاف 

بست 3

تعداد بست 1

Pagination