اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

bakhshi_admin
اطلاعیه

قراراست مسابقه بین المللی ازطبقه ذکوردرماه اپریل 2020درکشورکویت برگزارگردد. که بدین ملحوظ خواهان شرکت حافظ وقراء دربخش های ذیل گردیده اند :

فرع اول :

  1. حافظ کامل قرانکریم با قراءات عشره به طریق (شاطبیه والدره) سن کاندید دربخش ذکرشده از18سال کمترو از40 سال بیشترنباشد .

فرع دوم :

  1. حافظ کامل قرانکریم مع تجوید به روایت حفص سن کاندید دربخش ذکرشده از8سال کمترو از12سال بیشترنباشد .

بناء از عموم حفاظ وقراء که واجد شرایط باشند وسن شان الی برگزاری مسابقه که درشرایط ذکرشده تجاوزننماید میتوانند غرض سپری نمودن امتحان ابتدائی غرض شرکت درمسابقه فوق الذکربروزپنجشنبه مؤرخ 12/10/1398 ساعت (9) قبل ازظهربه مقرریاست امورقراء واقع شهرنو با داشتن تذکره تابعیت حاضرگردیده تا اجراآتی که درنظراست عملی گردد .

آخرین اطلاعیه ها

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۱۰:۰
Background image

اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

به اطلاع آنعده از علمای کرام مرکزو ولایات که واجد شرایط ذیل باشند :

1- دارای سندتحصیلی حد اقل فوق بکلوریا درعلوم دینی باشد

2- امام ویا مدرس برحال باشد

3- سن شان بین (30) الی (60) . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۹:۵۹
Background image

پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سال تمام  برای  سال 1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سال تمام  برای  سال 1399 ، . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ - ۹:۳۶
Background image

پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سال تمام  برای  سال 1399

وزارت ارشاد، حج و اوقاف از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سال تمام  برای  سال 1399 ، . . .

بازگشت به اطلاعیه ها