خطبی

شمیړی د خطبی عنوان شمیری د خطبی عنوان شمیری د خطبی عنوان
49 کبیره ګناهونو بیان او له هغو څخه ځان ساتل 99 د الله تعالی د ازميښتونو د راتللو سببونهاو ِحکمتونه    
50 د ساز او رسود حرمت او رضورنه 100 زکاة د اسلام یو مهمه فریضه ده    
51 د کفارو سره د دوستی بدي پایلي 101 د کورنۍ د غړو د اصلاح لپاره ځانګړي نصیحتونه    
52 د مور اوپلار د حقوقو رعایت کول 102 په اسلام کې د نیک عمله او پر هیزګاره ښځو مرتبه     
53 دشایعاتو اوبې بنیاده خربونو خپرولو 103  د اسلام له نظره د تجارت فضیلت     
54 د منافقینو عالمې او خصلتونه        
55 د شرعی حاکم حقوق او د هغه مسئولیتونه        
56 مهر، خاص د منکوحې ښځې حق دی        
57 معذورینو او معلولینو ته بشپړه پاملرنه        
58 د جمعی ورځی فضایل او اداب        
59 د جمعی د لمانڅه فضایل او احکام        
60 د ټولنې دکامیابۍ او پرمختګ اسباب        
61 د اسلام پنڅو بناوو بیانول        
62 ساده ژوند او دکورني تولیدات استعمالول        
63 د قرانکریم فضیلت عظمت او درناوی        
64 د نامحرمو ښڅو او سړیو ترمنڅ اختلا‍ط حرمت         
65 د رسول اکرم (ص) د معراج واقعه        
66 دحضرت محمد (ص) لوی شان        
67 د رسول (ص) د صحابه ء کرامو مقام        
68 د امام اعظم (ح) مقام  او منزلت        
69 اول د حمل د نوروز په نوم لمانځل        
70 د روژي فضیلتونه او احکام        
71  روژه کي د صدقاتو او یو له بل سره دخواخوږي فضیلتونه        
72 د روژي د اخیري عشری فضیلتونه او د اعتکاف احکام        
73 د صدقة الفطر  فضیلت او احکام او دلیلة القدر اهتمام        
74 د روژو د قضایی راګرڅول  او د کفاري احکام        
75 اسلام د اخوت، نصیحت او تحمل دین دی        
76 په اسلام کي د بدفالی منع او د دوه اخترونو دنکاح حکم        
77 د حرمینو شریفینو(مکی مکرمي او مدیني منوری) فضیلتونه او احترام        
78 د کعبی شریفي ابتدایی جوړونه او دحج تاریخچه        
79 په رښتیا ويلو کې نجات او په درواغو کې هالکت دی        
80 دحج په اداء کولو کې دتیروتنو په ګوته کول        
81 مهرد ښځې خپل حق دی        
82 د کفارو له تقلید او پیروۍ څخه ځان ژغورل        
83 په اسالم کې د جو ماتونو مقام او مرتبه        
84 د اسلام له نظره د جوماتونو د آدابو او احکام        
85 د استسقاء باران غوښتلو رضورت، حکم او طریقه        
86 د َصدقی جاريې مفهوم، موارد او فضیلتونه        
87 دديني شعائرواومقدساتو درناوی        
88 د مړی تعزیت        
89 د اسلام له نظره د میراث ورکولو اهمیت        
90 د اولادونو ترمنځ دعدل رعایت کول        
91 رشوت یو قبیح عمل دی        
90 د مریض د پوښتنې فضیلت        
91 غوره اخلاق او د هغو دنیوي او اخروي ګټې        
92 د اسلام له نظره د غیبت د دنیوی او اخروی زیانونه        
93 په اسلام کې د ژوندانه د چاپیریال ساتنې ضرورت        
94 د ښځې پر خپل خاوند او د خاوند پر خپلې ښځې شرعی حقوق        
95 د رزق او روزي د زیادت او پراخوالی سببونه        
96 د اسلام  له نظره د سوالګر ۍ قباحت او بدې        
97 په اسلامی شریعت کې د قومي ، سمتي او ژبني مذمت        
98 له مسخرو، عبثیاتو او بیهوده خربو  څخه ځان ساتل